Bioinnovation International Summit 2016 jest corocznym wydarzeniem, od dziewięciu lat wpisanym w kalendarium trójmiejskich spotkań o międzynarodowym zasięgu i rosnącej renomie.

Spotkanie to jest owocem innowacyjnej współpracy pomiędzy Fundacją Centrum Transferu Technologii Innovation Synegry, Pro-Science Polska Sp. z o.o. oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Tegoroczna edycja to kolejny krok w kierunku rozbudowania idei wydarzenia oraz zwiększenia zaangażowania jego uczestników.

Podczas Bioinnovation International Summit 2016:

Naukowcy  otrzymają możliwość ewaluacji swoich projektów o potencjale wdrożeniowym. Dzięki spotkaniom z ekspertami,  profesjonalnymi brokerami technologii oraz przedstawicielami przemysłu, będą mogli ocenić możliwość zainteresowania inwestorów swoimi pomysłami oraz sprawdzić czy ich pomysły pokrywają się ze współczesnymi potrzebami sektora przemysłowego.

Centra Transferu Technologii będą miały możliwość prezentacji wyników realizowanych dotychczas projektów aplikacyjnych oraz dalszych planów i oferty współpracy

Przedstawiciele przemysłu Life Science  będą mieli szansę przedstawienia obecnych obszarów zainteresowań branży oraz kierunków badawczo-rozwojowych obranych w perspektywie najbliższych lat

Inwestorzy będą mieli okazję wprowadzić zainteresowanych w realia finansowania innowacji, obecne możliwości zdobycia środków oraz ochrony własności intelektualnej

Ale Bioinnovation International Summit 2016 to coś więcej! Jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na wspieraniu przedsiębiorczości wśród ambitnych studentów, doktorantów i młodych naukowców mających ciekawe i innowacyjne pomysły, które będą mieli szansę przedstawić w trakcie sesji posterowych, a także paneli dyskusyjnych i spotkaniach z ekspertami.

Tworzenie możliwości dla innowacji I współpracy – to nasz główny cel, który sprawia, że Bioinnovation International Summit 2016 jest wydarzeniem tak wyjątkowym. Obecność specjalistów, ekspertów i naukowców z tak wielu sektorów świata Life Science to niemal gwarancja odpowiednich warunków do stworzenia platformy wymiany innowacyjnych idei i budowy mostów przyszłej owocnej współpracy.

Przez lata wydarzeń z cyklu Bioinnovation International Summit, swoją obecnością zaszczycili nas światowej klasy autorytety i specjaliści, którzy zgodzili się podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

Bedziemy zaszczyceni jeśli również Ty rozważysz współtworzenie z nami niepowtarzalnej atmosfery wydarzenia jakim jest tegoroczna Bioinnovation International Summit!

Zobacz jak było na poprzednich edycjach i do zobaczenia w Gdańsku!

29 września 2016

9:00 - 9:30
Rejestracja
9:30
Otwarcie konferencji
9:45 - 10:15
Keynote - Tomasz Perkowski - Możliwości finansowania innowacji w biotechnologii w ramach programów FNP
10:15 - 12:15
Blok I - innowacyjne idee
10:15 - 10:45
Grzegorz Węgrzyn - Genistein as a potential drug for various storage diseases
10:45 - 11:15
Justyna Czarnecka - New enzyme technologies for RNA manipulation
11:15 - 11:45
Sylwia Rodziewicz-Motowidło - Projekt REGENNOVA
11:45 - 12:15
Panel dyskusyjny - Moderator: Łukasz Jeleń
12:15 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Blok I, cz. II - innowacyjne idee - prezentacje naukowe
12:30 - 12:45
Jakub Fikowicz-Krośko - Large scale plant micropropagation
12:45 - 13:00
Krzysztof Żukowski - Influence of covalent attachment of hemin on the topology, pKa of hemin and the peroxidase activity of DNAzymes based on the PS2.M and CatG4 sequences
13:00 - 13:15
Olga Grudniak - Projekt Aurora
13:15 - 13:30
Katarzyna Matusiak - Polish innovative biopreparation for poultry manure deodorization
13:30 - 13:45
Pierzynowska Karolina - Genistein-mediated degradation of mutated huntingtin as a novel therapy for Huntinton’s disease
13:45 - 14:00
Dzimitrowicz Anna - The antibacterial properties of silver nanoparticles synthesized using a direct current atmospheric pressure glow microdischarge generated in a contact with a flowing liquid anode towards plant pathogens
14:00 - 14:40
Lunch
14:40 - 16:40
Blok II - projekty w pierwszej fazie inwestycyjnej
14:40 - 15:00
Katarzyna Michalak-Magda - PolTREG
15:00 - 15:20
Tomasz Puzyn - Virtual desing of new chemicals
15:20 - 15:40
Łukasz Jeleń - Venus Medic
15:40 - 16:00
Dawid Nidzworski - Flusensor - an innovative platform for diagnostics
16:00 - 16:30
Panel dyskusyjny - Moderator: Marek Kuźbicki
16:30 - 17:30
Blok III - finansowanie grantowe
16:30 - 16:50
Michał Klepka Interactions between cities and life science startups
16:50 - 17:10
Justyna Morawska-Płoskonka - Course on Innovation - how to apply a succesful NCBR proposal?
17:10 - 17:30
Marcin Cichowicz Supporting innovation from national and EU funding systems

30 września 2016

9:30 - 10:00
Keynote - dr Andrzej Kuśmierz
10:00 - 11:30
Blok IV - projekty w kolejnej fazie rozwoju
10:00 - 10:20
Szymon Talbierz - Rozwój Startupu w opraciu o innowacyjny pomysł
10:20 - 10:40
Ernst Plefka - Succesful Development of a Startup Company - Challenges and Pitfalls
10:40 - 11:00
Emilian Snarski - Komórki macierzyste w praktyce
11:00 - 11:30
Panel dyskusyjny
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
Blok V - Fundusze VC
11:45 - 12:05
Wojciech Szapiel - Inventity
12:05 - 12:25
Dawid Kentzner - Scouting Technologiczny
12:25 - 12:45
szczegóły wkrótce
12:45 - 13:15
Panel dyskusyjny - Moderator: Marcin Leszczyłowski
13:15 - 14:30
Lunch
13:15 - 14:30
Sesja posterowa
14:30 - 16:00
Blok VI - "Bio Business" - perspektywy rozwoju
14:30 - 14:50
Paweł Żołnierczyk - Rola naukowców w procesie licencjonowania technologii
14:50 - 15:10
Mateusz Woźniak - Aspekty prawne komercjalizacji wyników badań
15:10 - 15:30
szczegóły wkrótce
15:30 - 16:00
Panel dyskusyjny - Moderator: Paweł Banaszak
16:00 - 16:15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Dr Ernst Plefka

Urodzony w 1954.
Studiował Biologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1981 uzyskał stopień magistra, a w 1984 stopień doktora nauk biologicznych.
W latach 1983 – 2012 zajmował różne stanowiska kierownicze i managerskie, między innymi w firmach farmaceutycznych (Astra-Zeneca, Novartis, Grünental, Baxter, Guerbet). Pełnił funkcje:
•    Product managera
•    Szefa wyziału terenowego
•    Szefa marketingu
•    Dyrektora zarządzającego
Od 2013 roku pracuje jako Business development manager w Biocrates Life Sciences AG (Austria) oraz jest Dyrektorem zarządzającym Własnej firmy -  EPconsult e.U. (Austria)
Posiada dodatkowe wykształcenie jako:
•    Trener
•    Promotor nauki
•    Manager zmian i rozwoju
Wykłada na “Donau Universität Krems” (Austria)

Dr Anna Mikosik

Doktor nauk medycznych od 10 lat związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność naukową. Obecnie pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju PolTREG Spółka z o.o., spin-offu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołanego w celu rozwoju i komercjalizacji metody TREG. Dr Mikosik była głównym wykonawcą w licznych krajowymi i międzynarodowymi innowacyjnych projektach badawczych (m. in. we współpracy z Uniwersytetem w Palermo). Specjalizuje się badaniach dotyczących układu immunologicznego. Wiedzę w tym zakresie skutecznie łączy z doświadczeniem w realizacji nowatorskich projektów B+R. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.

Dr Emilian Snarski

Specjalizuje się w przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji. Dr Snarski jest aktywnym członkiem European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Dla EBMT prowadził ogólnoeuropejskie badania dotyczące płodności po przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji oraz wdrożenia wytycznych zapobiegania infekcjom u chorych po przeszczepieniach. Jako pierwszy w Europie wykonał przeszczepienie szpiku w leczeniu cukrzycy. Pracował na oddziałach hematologii i przeszczepiania szpiku na Uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie (Charite).

Aktualnie kieruje Laboratorium Banku Komórek Macierzystych Novum oraz pracuje w Klinice Hematologii WUM jako zastępca kierownika Ośrodka Dawców Szpiku. 

Katarzyna Michalak-Magda

Prezes zarządu PolTREG Spółka z o.o. Z wykształcenia jest prawnikiem i specjalistką od stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe oraz szereg kursów w zakresie zarządzania projektami i finansów. Doświadczenie menedżerskie zebrała pracując w branży energetycznej i nieruchomościowej. Pozyskała finansowanie na kilkanaście projektów finansowanych ze różnych programów operacyjnych UE oraz środków na wsparcie rozwoju innowacji. Kieruje zespołem specjalistów tworzących warunki do powszechnego stosowania metody Treg w zwalczaniu cukrzycy typu 1. Pod jej kierownictwem PolTREG pozyskała finansowanie w ramach "szybkiej ścieżki" NCBiR, programu GO_GLOBAL i Horyzont 2020.

Szymon Talbierz

Prezes Svanvid Sp. z o.o.

Szymon Talbierz, biotechnolog, absolwent Politechniki Gdańskiej. W roku 2011 uzyskał tytuł magistra inżyniera, broniąc pracę w zakresie syntezy związków chemicznych o aktywności przeciwgrzybiczej. Aktualnie doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania nad możliwością wykorzystania mikroalg do produkcji biopaliw III generacji. Ponadto współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Svanvid Sp. z o.o., spółki która zajmuje się produkcją związków bioaktywnych na potrzeby przemysłu paszowego, spożywczego oraz kosmetycznego.

Szymon Talbierz jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz dwóch patentów z wykorzystaniem fotobioreaktorasolar-tracker o zasięgu krajowym i europejskim.

Paweł Żołnierczyk

Paweł ma ponad 10-letnie doświadczenie w komercjalizacji badań w sektorze life science. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Fizyka) i Uniwersytetu w Salford (Business).

Karierę zawodową rozpoczynał od zdobywania funduszy unijnych na stanowisku Manager Portfolio w firmie CEMA Consulting, a następnie prezesa firmy iTech Innovations Ltd. Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań zdobył w UK gdzie przez 5 lat pracował w Biurze Transferu Technologii w tym jako IP Manager. W tym okresie był odpowiedzialny na zarządzanie i komercjalizację wyników badań oraz zarządzanie portfolio patentów. Negocjował warunki umów licencyjnych i sprzedaży z partnerami z sektora prywatnego, w tym Reckitt Benckiser PLC i Novartis AG. W 2011 r. Paweł zaaranżował finansowanie zalążkowe dla firmy Onco-NX Ltd, której został dyrektorem zarządzającym. Działania Onco-NX były skupione na rozwijaniu leku antyrakowego bazującego na odkryciu naukowym grupy prowadzonej przez prof. Alana McGown, byłego szefa rozwoju leków w Paterson Institute(Manchester, UK). W roku 2013 firma Onco-NX została sprzedana firmie Incanthera Ltd.

Mateusz M. Woźniak

Profil:

Ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Prawnik, autor publikacji naukowych, stypendysta Fundacji Tokijskiej, były wykładowca i były członek redakcji rocznika naukowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie:

Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym praw Internetu. Współpracuje m.in. z spółkami technologicznymi, startup’ami komercjalizującymi wyniki badań, przedsiębiorstwami z sektora wydawniczego, kreacji i reklamy, ICT, produkcji audio-video, a także przy obsłudze prawnej jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki. Swoją pasję do prawa własności intelektualnej oraz prawa międzynarodowego realizował także przez 4 lata jako współpracownik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kompetencje:

Analizuje ryzyka i wskazuje skuteczne rozwiązania i zabezpieczenia prawne w procesach związanych z zarządzaniem lub rozporządzaniem prawami ustanowionymi na wartościach niematerialnych oraz procesach wykorzystujących tzw. nowe technologie, w tym Internet oraz aplikacje lub oprogramowanie. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, praw Internetu, prawnych aspektów komercjalizacji technologii lub wyników prac B+R.

dr hab. Tomasz Puzyn, Prof. UG

Prezes zarządu QSARlab, kierownik Pracowni Chemometrii Środowiska (Wydział Chemii UG)

Justyna Czarnecka

Justyna Czarnecka jest utalentowanym naukowcem: studia magisterskie ukończyła na Politechnice Łódzkiej, a doktorat na Politechnice Gdańskiej. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w  Blirt S.A. oraz wydawnictwie North Press Michał Dzióbek w dziale marketingu. Obecnie jest częścią zespołu prof. Bujnickiego pracując Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2015 roku Justyna Czarnecka zarządzała pracą laboratoryjną w ramahc finansowanego z NCBR projektu PBS, a także czynnie współtworzyła spółkę spin-off w celu dalszej komercjalizacji technologii. Obecnie koncentruje się na rozwoju nowych technologii do manipulacji enzymów RNA.

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Prof. UG

Konsorcjum REGENNOVA

Więcej informacji wkrótce

dr inż. Dawid Nidzworski

Dawid Nidzworski, przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Doktorat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUmed. Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014) programu LIDER NCBiR oraz SME Instruments (dla firm). Opracowany przez niego biosensor (FLUSENSOR) pozwoli wykryć wirusy grypy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (LIDER). Laureat wielu nagród i stypendiów. Współautor kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 11 zgłoszeń patentowych. Działacz w środowisku akademickim. Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii. Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Silnie wspierający popularyzację nauki. Jego start-up ETON Group Sp. z o.o. zrewolucjonizuje sposób diagnostyki medycznej na świecie.

Justyna Morawska-Płoskonka

Jagiellońskie Centum Innowacji

Więcej informacji wkrótce

Dawid Kentzner

Więcej informacji wkrótce

Wojciech Szapiel

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Inventity Foundation oraz jest współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym Polish Investment Fund. Odpowiada za strategię, strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

dr Tomasz Perkowski

Wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

dr Andrzej Kuśmierz

Więcej informacji wkrótce

Centrum Transferu Technologii Synergy

Centrum Transferu Technologii Synergy

Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy to organizacja, która została powołana przez osoby związane z naukami Life Science w celu wsparcia oraz promowania naukowców oraz innowacyjnych projektów z tej właśnie dziedziny. Ideą fundacji jest wspieranie ośrodków akademickich, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, chcących rozpocząć działalność opartą o innowacyjne produkty czy usługi, w rozwoju projektów mających potencjał aplikacyjny. Jednym z głównych celów jest angażowanie młodych, ambitnych ludzi w działalność wykorzystującą innowacyjne pomysły, a także propagowanie w kręgach naukowych przedsiębiorczości oraz działań przyczyniających się do transferu nowatorskich technologii w sferę przedsiębiorstw i biznesu. Paragraf 7 statutu Fundacji podaje główne cele działania instytucji którymi są m.in.:

- wspieranie działalności naukowej (oraz wyników tej działalności) m. in. Poprzez informację o jej osiągnięciach,

-propagowanie działań przyczyniających się do transferu nowatorskich rozwiązań technologicznych w sferę gospodarczą także poprzez prezentację i promocję wyników naukowych i wspieranie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin życia.

Fundacja od samego początku bardzo ściśle współpracuje z lokalnymi ośrodkami naukowymi (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska), jak i z ośrodkami wspierającymi transfer technologii (Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) oraz ekspertami (polskimi i zagranicznymi) z zakresu prawa własności przemysłowej, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, analitykami i osobami zajmującymi się transferem technologii.

Gdański Park Naukowo Technologiczy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park jest płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu.

Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską.

W GPNT mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. Budynek GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. GPNT oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe.

W Parku funkconuje instytucja, która wspiera i daje niezbędne warunki do powstawania i rozwoju nowych firm. Są one zazwyczaj oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.
III etap rozbudowy GPNT skończył się w 2013r. Zrealizowano budowę dwóch zespolonych budynków o charakterze biurowo-technologicznym. Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze badań i rozwoju.

Pro-science

Powodem powstania PRO-SCIENCE była chęć ułatwiania i przyspieszania postępu współczesnej nauki i technologii. Świadcząc szeroki wachlarz usług pomagamy odkrywać nowe perspektywy od nanotechnologii i biologii molekularnej, po chemię i badania kliniczne.

We współczesnym świecie nauka i biznes coraz częściej przez siebie przenikają. PRO-SCIENCE świadczy innowacyjne usługi skierowane do środowisk akademickich, biznesowych oraz inwestycyjnych. Naszym klientom proponujemy profesjonalne usługi w zakresie infobrokingu, doradztwa, szkoleń, organizacji konferencji, profesjonalnych opracowań i tłumaczeń.

Realizując unikatowe przedsięwzięcia i projekty, skutecznie integrujemy zagadnienia naukowe, finansowe, menadżerskie oraz biznesowe Pro-Science zapewnia kompleksową ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje odkrycia. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając profesjonalne wsparcie i doradztwo.Rejestracja

  • Po rejestracji na wydarzenie otrzymasz e-mail z informacjami o formacie oraz sposobie przesłania abstraktu
  • Autorzy najciekawszych abstraktów zostaną poproszeni o wygłoszenie prezentacji ustnej
  • Na abstrakty czekamy do 17.09.2016
  • Ostatecznym potwierdzeniem udziału w wydarzeniu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej - termin uiszczenia opłaty to 17.09

Poprzednie edycje