Bioinnovation International Summit 2016 jest corocznym wydarzeniem, od dziewięciu lat wpisanym w kalendarium trójmiejskich spotkań o międzynarodowym zasięgu i rosnącej renomie.

Spotkanie to jest owocem innowacyjnej współpracy pomiędzy Fundacją Centrum Transferu Technologii Innovation Synegry, Pro-Science Polska Sp. z o.o. oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Tegoroczna edycja to kolejny krok w kierunku rozbudowania idei wydarzenia oraz zwiększenia zaangażowania jego uczestników.

Podczas Bioinnovation International Summit 2016:

Naukowcy  otrzymają możliwość ewaluacji swoich projektów o potencjale wdrożeniowym. Dzięki spotkaniom z ekspertami,  profesjonalnymi brokerami technologii oraz przedstawicielami przemysłu, będą mogli ocenić możliwość zainteresowania inwestorów swoimi pomysłami oraz sprawdzić czy ich pomysły pokrywają się ze współczesnymi potrzebami sektora przemysłowego.

Centra Transferu Technologii będą miały możliwość prezentacji wyników realizowanych dotychczas projektów aplikacyjnych oraz dalszych planów i oferty współpracy

Przedstawiciele przemysłu Life Science  będą mieli szansę przedstawienia obecnych obszarów zainteresowań branży oraz kierunków badawczo-rozwojowych obranych w perspektywie najbliższych lat

Inwestorzy będą mieli okazję wprowadzić zainteresowanych w realia finansowania innowacji, obecne możliwości zdobycia środków oraz ochrony własności intelektualnej

Ale Bioinnovation International Summit 2016 to coś więcej! Jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na wspieraniu przedsiębiorczości wśród ambitnych studentów, doktorantów i młodych naukowców mających ciekawe i innowacyjne pomysły, które będą mieli szansę przedstawić w trakcie sesji posterowych, a także paneli dyskusyjnych i spotkaniach z ekspertami.

Tworzenie możliwości dla innowacji I współpracy – to nasz główny cel, który sprawia, że Bioinnovation International Summit 2016 jest wydarzeniem tak wyjątkowym. Obecność specjalistów, ekspertów i naukowców z tak wielu sektorów świata Life Science to niemal gwarancja odpowiednich warunków do stworzenia platformy wymiany innowacyjnych idei i budowy mostów przyszłej owocnej współpracy.

Przez lata wydarzeń z cyklu Bioinnovation International Summit, swoją obecnością zaszczycili nas światowej klasy autorytety i specjaliści, którzy zgodzili się podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

Bedziemy zaszczyceni jeśli również Ty rozważysz współtworzenie z nami niepowtarzalnej atmosfery wydarzenia jakim jest tegoroczna Bioinnovation International Summit!

Zobacz jak było na poprzednich edycjach i do zobaczenia w Gdańsku!

29 września 2016

9:00 - 9:30
Rejestracja
9:30
Otwarcie konferencji
9:45 - 10:15
Keynote - wykład inauguracyjny - szczegóły wkrótce
10:15 - 12:15
Blok I - innowacyjne idee
10:15 - 10:45
Michał Klepka - szczegóły wkrótce
10:45 - 11:15
Sylwia Rodziewicz-Motowidło - szczegóły wkrótce
11:15 - 11:45
Marek Kuźbicki - szczegóły wkrótce
11:45 - 12:15
Panel dyskusyjny
12:15 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Blok I, cz. II - innowacyjne idee - prezentacje naukowe
14:00 - 14:40
Lunch
14:40 - 16:40
Blok II - projekty w pierwszej fazie inwestycyjnej
14:40 - 15:10
Katarzyna Michalak-Magda - szczegóły wkrótce
15:10 - 15:40
Dawid Nidzworski - szczegóły wkrótce
15:40 - 16:10
Patrycja Widzińska-Socha - szczegóły wkrótce
16:10 - 16:40
Panel dyskusyjny
16:40 - 17:20
Blok III - finansowanie grantowe
16:40 - 17:00
Marcin Cichowicz - szczegóły wkrótce
16:40 - 17:20
szczegóły wkrótce

30 września 2016

9:30 - 10:00
Keynote 2
10:00 - 11:30
Blok IV - projekty w kolejnej fazie rozwoju
10:00 - 10:20
Szymon Talbierz - Rozwój Startupu w opraciu o innowacyjny pomysł
10:20 - 10:40
Ernst Plefka - Succesful Development of a Startup Company - Challenges and Pitfalls
10:40 - 11:00
Emilian Snarski - Komórki macierzyste w praktyce
11:00 - 11:30
Panel dyskusyjny
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
Blok V - Fundusze VC
11:45 - 12:05
Inventity - szczegóły wkrótce
12:05 - 12:25
szczegóły wkrótce
12:25 - 12:45
szczegóły wkrótce
12:45 - 13:15
Panel dyskusyjny
13:15 - 14:30
Lunch
13:15 - 14:30
Sesja posterowa
14:30 - 16:00
Blok VI - "Bio Business" - perspektywy rozwoju
14:30 - 14:50
Paweł Żołnierczyk - Rola naukowców w procesie licencjonowania technologii
14:50 - 15:10
Mateusz Woźniak - szczegóły wkrótce
15:10 - 15:30
szczegóły wkrótce
15:30 - 16:00
Panel dyskusyjny
16:00 - 16:15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Szymon Talbierz

Prezes Svanvid Sp. z o.o.

Szymon Talbierz, biotechnolog, absolwent Politechniki Gdańskiej. W roku 2011 uzyskał tytuł magistra inżyniera, broniąc pracę w zakresie syntezy związków chemicznych o aktywności przeciwgrzybiczej. Aktualnie doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania nad możliwością wykorzystania mikroalg do produkcji biopaliw III generacji. Ponadto współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Svanvid Sp. z o.o., spółki która zajmuje się produkcją związków bioaktywnych na potrzeby przemysłu paszowego, spożywczego oraz kosmetycznego.

Szymon Talbierz jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz dwóch patentów z wykorzystaniem fotobioreaktorasolar-tracker o zasięgu krajowym i europejskim.

Katarzyna Michalak-Magda

Prezes zarządu PolTREG Spółka z o.o. Z wykształcenia jest prawnikiem i specjalistką od stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe oraz szereg kursów w zakresie zarządzania projektami i finansów. Doświadczenie menedżerskie zebrała pracując w branży energetycznej i nieruchomościowej. Pozyskała finansowanie na kilkanaście projektów finansowanych ze różnych programów operacyjnych UE oraz środków na wsparcie rozwoju innowacji. Kieruje zespołem specjalistów tworzących warunki do powszechnego stosowania metody Treg w zwalczaniu cukrzycy typu 1. Pod jej kierownictwem PolTREG pozyskała finansowanie w ramach "szybkiej ścieżki" NCBiR, programu GO_GLOBAL i Horyzont 2020.

Dr Emilian Snarski

Specjalizuje się w przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji. Dr Snarski jest aktywnym członkiem European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Dla EBMT prowadził ogólnoeuropejskie badania dotyczące płodności po przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji oraz wdrożenia wytycznych zapobiegania infekcjom u chorych po przeszczepieniach. Jako pierwszy w Europie wykonał przeszczepienie szpiku w leczeniu cukrzycy. Pracował na oddziałach hematologii i przeszczepiania szpiku na Uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie (Charite).

Aktualnie kieruje Laboratorium Banku Komórek Macierzystych Novum oraz pracuje w Klinice Hematologii WUM jako zastępca kierownika Ośrodka Dawców Szpiku. 

Dr Anna Mikosik

Doktor nauk medycznych od 10 lat związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność naukową. Obecnie pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju PolTREG Spółka z o.o., spin-offu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołanego w celu rozwoju i komercjalizacji metody TREG. Dr Mikosik była głównym wykonawcą w licznych krajowymi i międzynarodowymi innowacyjnych projektach badawczych (m. in. we współpracy z Uniwersytetem w Palermo). Specjalizuje się badaniach dotyczących układu immunologicznego. Wiedzę w tym zakresie skutecznie łączy z doświadczeniem w realizacji nowatorskich projektów B+R. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.

Dr Ernst Plefka

Urodzony w 1954.
Studiował Biologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1981 uzyskał stopień magistra, a w 1984 stopień doktora nauk biologicznych.
W latach 1983 – 2012 zajmował różne stanowiska kierownicze i managerskie, między innymi w firmach farmaceutycznych (Astra-Zeneca, Novartis, Grünental, Baxter, Guerbet). Pełnił funkcje:
•    Product managera
•    Szefa wyziału terenowego
•    Szefa marketingu
•    Dyrektora zarządzającego
Od 2013 roku pracuje jako Business development manager w Biocrates Life Sciences AG (Austria) oraz jest Dyrektorem zarządzającym Własnej firmy -  EPconsult e.U. (Austria)
Posiada dodatkowe wykształcenie jako:
•    Trener
•    Promotor nauki
•    Manager zmian i rozwoju
Wykłada na “Donau Universität Krems” (Austria)

Centrum Transferu Technologii Synergy

Centrum Transferu Technologii Synergy

Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy to organizacja, która została powołana przez osoby związane z naukami Life Science w celu wsparcia oraz promowania naukowców oraz innowacyjnych projektów z tej właśnie dziedziny. Ideą fundacji jest wspieranie ośrodków akademickich, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, chcących rozpocząć działalność opartą o innowacyjne produkty czy usługi, w rozwoju projektów mających potencjał aplikacyjny. Jednym z głównych celów jest angażowanie młodych, ambitnych ludzi w działalność wykorzystującą innowacyjne pomysły, a także propagowanie w kręgach naukowych przedsiębiorczości oraz działań przyczyniających się do transferu nowatorskich technologii w sferę przedsiębiorstw i biznesu. Paragraf 7 statutu Fundacji podaje główne cele działania instytucji którymi są m.in.:

- wspieranie działalności naukowej (oraz wyników tej działalności) m. in. Poprzez informację o jej osiągnięciach,

-propagowanie działań przyczyniających się do transferu nowatorskich rozwiązań technologicznych w sferę gospodarczą także poprzez prezentację i promocję wyników naukowych i wspieranie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin życia.

Fundacja od samego początku bardzo ściśle współpracuje z lokalnymi ośrodkami naukowymi (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska), jak i z ośrodkami wspierającymi transfer technologii (Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) oraz ekspertami (polskimi i zagranicznymi) z zakresu prawa własności przemysłowej, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, analitykami i osobami zajmującymi się transferem technologii.

Gdański Park Naukowo Technologiczy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park jest płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu.

Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską.

W GPNT mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. Budynek GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. GPNT oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe.

W Parku funkconuje instytucja, która wspiera i daje niezbędne warunki do powstawania i rozwoju nowych firm. Są one zazwyczaj oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.
III etap rozbudowy GPNT skończył się w 2013r. Zrealizowano budowę dwóch zespolonych budynków o charakterze biurowo-technologicznym. Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze badań i rozwoju.

Pro-science

Powodem powstania PRO-SCIENCE była chęć ułatwiania i przyspieszania postępu współczesnej nauki i technologii. Świadcząc szeroki wachlarz usług pomagamy odkrywać nowe perspektywy od nanotechnologii i biologii molekularnej, po chemię i badania kliniczne.

We współczesnym świecie nauka i biznes coraz częściej przez siebie przenikają. PRO-SCIENCE świadczy innowacyjne usługi skierowane do środowisk akademickich, biznesowych oraz inwestycyjnych. Naszym klientom proponujemy profesjonalne usługi w zakresie infobrokingu, doradztwa, szkoleń, organizacji konferencji, profesjonalnych opracowań i tłumaczeń.

Realizując unikatowe przedsięwzięcia i projekty, skutecznie integrujemy zagadnienia naukowe, finansowe, menadżerskie oraz biznesowe Pro-Science zapewnia kompleksową ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje odkrycia. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając profesjonalne wsparcie i doradztwo.

Rejestracja

Poprzednie edycje