Ważne Informacje

Abstrakty:

Aby przygotować swój abstrakt, należy pobrać wzór abstraktu, zapisać plik na dysku, a następnie postępować wg instrukcji zawartych w pliku. Po ukończeniu abstraktu, prosimy o zapisanie go w formacie obsługiwanym przez MS Word:  .doc lub .docx.

Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko osoby prezentującej wystąpienie/poster podczas wydarzenia. Odpowiednio przygotowany abstrakt należy wysłać na adres: abstracts@innovationsynergy.org.

 

Ważne daty i terminy:

Wczesna rejestracja – 27 września 2017

Zakończenie rejestracji – 10 października 2017

Termin płatności za udział – 12 października 2017

Termin nadsyłania abstraktów – 10 października 2017