Dzień 2

Akceleracja Innowacji

 • 9:30-10:00 Poranna kawa
 • 10:00-10:20  Agencja Rozwoju Przemysłu – wsparcie dla innowacji
 • 10:20-10:40 Andrzej Kuśmierz, PhD – WAW.ac
 • 10:40-11:00 Piotr Czekierda – KGHM Cuprum
 • 11:00-11:40  Sesja Posterowa i Kawa

Wdrożenia innowacji 

 • 11:40-12:00 Karolina Dzwonek ,PhD, Oncoarendi Sp. z o.o.
 • 12:00-12:20 Tomasz Welerowicz, PhD, PolpharmaBiologics
 • 12:20-12:40 GEOMAR – Blue Biotech Alliance
 • 12:40-13:00 Panel Dyskusyjny
 • 13:00-13:20 Wręczenie nagród i zamknięcie konferencji
 • 13:20-14:00 Pożegnalny Lunch

Dzień 1

Rejestracja i otwarcie konferencji

 • 9:00-9:30 Rejestracja uczestników
 • 9:30-9:40 Otwarcie konferencji – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • 9:40-10:00 Prelekcja otwarcia – Dr Iwona Ługowska – Centrum Onkologi-Instytut

 

Projekty o potencjale aplikacyjnym

 • 10:00-10:20 Dr Andrzej Mogielnicki – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 10:20-10:40 Dr Ewelina Król – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • 10:40-11:00 Przerwa Kawowa

Projekty – Prezentacje konkursowe

 • 11:00-12:20  Prezentacje konkursowe – projekty badawcze o potencjale aplikacyjnym
 • 12:20-12:40  Przerwa Kawowa

 

Rozwój innowacji we współpracy z przemysłem

 • 12:40-13:00 Dr Marcin Feder –  Grupa Adamed – Kierownik Laboratorium in Silico
 • 13:00-13:20 Dr Duncan Holmes – GSK Discovery Partnership with Academia 
 • 13:20-14:00 Panel Dyskusyjny – partnerstwo dla rozwoju innowacji
 • 14:00-15:00 Przerwa Obiadowa

Transfer Technologi i Inwestycje

 • 15:00-15:20 Joanna Pawlikowska  –Merck Ventrures BV –  Life Science Analyst 
 • 15:20-15:40 Ian Cox – IDACO Consulting Limited
 • 15:40-16:00 Dr Damian Andrzejwski – Synaptise
 • 16:00-16:20 Ernst Plefka – EPConsult
 • 16:20-17:00 Panel Dyskusyjny i Networking