Dzień 2

Akceleracja Innowacji

 • 9:30-10:00 Poranna kawa
 • 10:00-10:20  Agencja Rozwoju Przemysłu – wsparcie dla innowacji
 • 10:20-10:40 Andrzej Kuśmierz, PhD – WAW.ac
 • 10:40-11:00 Piotr Czekierda – KGHM Cuprum
 • 11:00-11:40  Sesja Posterowa i Kawa

Wdrożenia innowacji 

 • 11:40-12:00 Karolina Dzwonek ,PhD, Oncoarendi Sp. z o.o.
 • 12:00-12:20 Tomasz Welerowicz, PhD, PolpharmaBiologics
 • 12:20-12:40 GEOMAR – Blue Biotech Alliance
 • 12:40-13:00 Panel Dyskusyjny
 • 13:00-13:20 Wręczenie nagród i zamknięcie konferencji
 • 13:20-14:00 Pożegnalny Lunch